Startbasen > Utdanning > Voksenopplæring i Trondheim

Voksenopplæring i Trondheim

Videregående fag eller yrkesfaglige studieretninger.

Dersom du ikke har benyttet deg av retten til videregående skole som ungdom, har du rett til denne skolegangen etter du er fylt 25 år. Da er den også gratis, og heter voksenrett.

Opplæringen organiseres etter dine behov. Du skal få tilbud om opplæring som bygger på den utdanningen du har, i tillegg til realkompetansen som du kan ha opparbeidet deg som arbeidstaker i arbeidslivet. Dette heter realkompetansevurdering. Startbasen.no har samlet opp en oversikt over voksenopplæringstilbudet i Trondheim. Trykk på mellomoverskrift for mer informasjon.

 

Gerhard Schønning voksenopplæringssenter

Gerhard Schønning tilbyr voksenopplæring innenfor studieretninger som fører til studiekompetanse og yrkesfag som gir fagbrev. Kursene gjennomføres på dag- eller kveldstid og følger offentlig godkjente timeplaner. Det er mulig å ta ett til seks fag samtidig. Dette gjør det mulig for deg å kombinere skolegangen med jobb. De fleste kursene starter i august, men noen helsefaglige retninger har oppstart i januar. Fristene for å søke er 1.mars for oppstart i august, og 1.november for oppstart i januar. Søkere med ungdomsrett blir prioritert under inntaksprosessen. Voksenopplæringssenteret tilbyr også fag som er spesielt tilrettelagt for minoritetsspråklige.

 
LES MER:

Søk på voksenopplæring

Se hva utdanningene innebærer, og les intervju med de som har tatt fagbrev

Søk om lån og stipend

All informasjon om videregående opplæring