Startbasen > Utdanning > Studietilbud for de som har falt utenfor

Skoletilbud til deg som har falt utenfor

For psykisk syke, innsatte i fengsel tidligere innsatte.

Skoleavdelingene tilbyr alt i fra kurs til videregående fag som fører til fagbrev eller studiekompetanse. Trykk på mellomoverskrift for å se hvordan du søker.

 

Charlottenlund vgs, avdeling Østmarka

Østmarka har en skoleavdeling for deg som er ungdom eller voksen, og som er i psykiatrisk behandling. Hvis du ikke har fullført videregående skole på grunn av psykisk sykdom eller andre sterke psykiske belastninger, så kan du søke om skoleplass her. Du må ha en behandlerkontakt i psykiatrien, og gå i aktiv psykiatrisk behandling. Undervisningen på skoleavdelingen foregår i skjermede omgivelser. Skolemiljøet er inkluderende og romslig. For å få plass må søknadsskjema fylles ut og sendes inn.

 

 Charlottenlund vgs, avdeling Oppfølgingsbasen

Oppfølgingsbasen er et skoletilbud innen kriminalomsorgen for deg som ønsker en ny start i livet. De har en mengde tilbud av fag og kurs som for eksempel: studiespesialsering , fellesfag på yrkesfag, datakurs og ungdomsbedrift.  De rekrutterer elever fra: diverse institusjoner, rehabilitering, soning på frigang, åpen soning (Leira), oppfølging etter løslatelse, samfunnsstraff og personer i soningskø. Opptaksprosedyrene er enkle og ubyråkratiske. Charlottenlund vgs tilbyr også skole innenfor murene.

 

Heimdal vgs, avdeling Haukåsen

Dette er en skole for elever med psykiske vansker. Inntakskriterier for å få et skoletilbud er å ha en behandlingskontakt i psykiatrien. Undervisningstilbudet er i hovedsak de seks videregående fagene som gir studiekompetanse etter 23-5-regelen. Det undervises også i noen grunnskolefag. Det er små undervisningsgrupper, og det gis god oppfølging i et lite og oversiktlig miljø.

 

Les mer:

Her søker du stipend og lån

Her søker du videregående opplæring

Alt om videregående opplæring

Les utdanningsintervjuer med elever på videregående