Startbasen > Utdanning > Slik søker du høyere utdanning

Slik søker du høyere utdanning

Se på poenggrenser, husk søknadsfrist og send inn alt av dokumentasjon. Startbasen.no guider deg fram til studieplass.

Du kan søke på 43 høgskoler og universiteter i Norge. De fleste krever at du har generell studiekompetanse for at du skal få plass. Her er en veiledning til hvordan du skal gå fram for å søke.

1. Finn ut hva du skal studere

Du søker via samordna opptak. De 43 høgskolene og universitetene i Norge tilbyr totalt 1352 forskjellige studier. Dette er alt i fra årsstudium til mastergrader. Mange av utdanningene er fleksible, du kan ta de deltid og kombinere de med jobb. Trykk på mellomoverskrift for å se hvilke studier som tilbys.

2. Se på poenggrenser

Mange av studiene har konkurranse om plassene. Det kan være lurt å se på fjordårets poenggrenser for å finne ut om du er kvalifisert til å komme inn på studier du tenker. Poenggrensene angir den med lavest poengsum som kom inn i opptaket. Poenggrensene er en indikasjon på hvor vanskelig det er å komme inn på et studium. Husk at de fleste utdanninger tilbys ved mange ulike universiteter/høgskoler i Norge, så poenggrensene kan variere. Trykk på mellomoverskriften for å regne ut poengsummen din.

3.Registrer søknad

Du må registrere søknaden din på Samordna opptak før fristen. Søknaden åpner 1.februar, og fristen for å legge inn studieønsker er 15 april for følgende høstsemester. For de som søker med særskilt vurdering er fristen 1.mars. 19.juli får du beskjed om du er kommet inn på studiet. Trykk på mellomoverskrift for å søke.

4. Send inn dokumentasjon

10.mai er frist for å sende inn all dokumentasjon på tidligere utdanning. Du vil få et brev i forkant med beskjed om hva som skal legges ved. Tar du noen fag med eksamen til våren, kan du sende inn bekreftelse på at dette er bestått innen 1.juli. Trykk på mellomoverskrift for oppdatert informasjon.

5.Sjekk e-post

Hvis noe av dokumentasjonen mangler, blir informasjon om dette sendt til din e-post adresse. Derfor er det viktig å sjekke mailen ofte når du har søkt om studieplass.

6.Svar på studietilbudet

Du får svar på studietilbudet 19.juli, som nevnt ovenfor. Du må også svare dersom du får tilbud om ventelisteplass. Du mister plassen hvis du ikke svarer innen fristen.

Lykke til!

Les mer:

Her søker du om stipend og lån

Intervjuer med studenter

Søk om studentbolig i Trondheim