Startbasen > Utdanning > Seks veier til studiekompetanse

Slik får du studiekompetanse

En inngangsbillett til å studere videre.

De fleste høgskoler og universitet krever at du må ha generell studiekompetanse for å komme inn. Startbasen.no har her samlet en oversikt over hvordan du kan oppnå kompetansen til å studere videre. Trykk på mellomtittel for å få utfylt og oppdatert informasjon.

 

Treårig videregående opplæring

Den vanligste måten å få studiekompetanse på er at du har bestått et treårig utdanningsprogram på videregående skole som: studiespesialisering,  idrettsfag,  medier og kommunikasjon eller musikk, dans og drama.

 

Fagskole

Hvis du har fullført en to-årig utdannelse fra en godkjent fagskole, får du generell studiekompetanse så lenge du har oppfylt norskkravet.

 

Yrkesfaglig Vg3 påbygning

Du kan få studiekompetanse etter å ha fullført yrkesfaglig vg3 påbygning. Dette er et tilbud til deg som har bestått yrkesfaglig vg1 og vg2 eller har oppnådd fag- eller svennebrev. Du kan også gå dette dersom du har oppnådd yrkeskompetanse uten fag eller svennebrev. Utdanningene som gir yrkeskompetanse tar normalt tre år på videregående skole og gjør deg kvalifisert til å jobbe i bestemte yrker uten lærlingtid. Eksempler på dette er: helsesekretær, agronom og hudpleier.

 

23/5 regelen

Du kan få studiekompetanse dersom du har fylt 23 år og har fem års praksis eller utdanning. Du må i tillegg ha bestått alle fellesfagene som matte, naturfag, norsk,  engelsk, samfunnsfag og historie. Disse kan tas hos privatist.

 

Realkompetanse

Realkompetanse er en alternativ vei til studier på høgskole og universitet for søkere over 25 år som ikke har generell studiekompetanse. Realkompetanse får du igjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid eller utdanning. Det er opp til hvert enkelt universitet og høgskole å godkjenne søknader om realkompetanse.

 

Y-veien

Du kan søke om opptak på enkelte universitets- og eller høgskolestudier uten generell studiekompetanse eller forkurs. Studiene er tilrettelagt for personer med yrkesfaglig bakgrunn. Tilbud om y-veistudier er vanligst innen realfags- og ingeniørutdanninger.

 

Lykke til!

 

Les mer:

Alt om videregående opplæring

Her søker du om videregående opplæring

Les utdanningsintervjuer fra elever på videregående

Her søker du om stipend og lån