Startbasen > Utdanning > Økonomisk støtte til deg under opplæring

Økonomisk støtte til deg under opplæring

Se hvilke støtteordninger du har krav på.

Student, lærling eller elev på videregående opplæring. Vi har samlet opp en oversikt over hva du kan få i økonomisk støtte. Trykk på mellomoverskrift for utfylt informasjon og søknadsskjema.

 

Student

Som student har du krav på økonomisk støtte fra lånekassen.  Skoleåret 2014/2015 kan du få opptil ca 50 000 kroner i økonomisk støtte hvert semester dersom du går fulltidsstudium. Består du alle eksamener blir 40 % av beløpet omgjort til stipend. 15.november går søknadsfristen ut på høstsemesteret. På vårsemesteret er fristen 15.mars. Det lønner seg å søke tidligst mulig, slik at du slipper lang behandlingstid, og får pengene utbetalt før studiestart. Trykk på mellomoverskrift for å søke.

 

Lærling med ungdomsrett

Er du lærling, kan du få stipend og lån fra lånekassen dersom du har ungdomsrett. Ungdomsrett betyr at du har rett til videregående skole i tre år. I noen lærefag er opplæringstiden lengre enn tre år. Da har du rett til den opplæringstiden som er fastsatt for faget. Du må bruke retten i løpet av en sammenhengende periode på fem år når hele opplæringen skjer i skole, og innen seks år når hele eller deler av opplæringen skjer i lærebedrift. Hele retten må brukes innen utgangen av det året du fyller 24 år. En lærling med ungdomsrett kan få stipend i 11 måneder per kalenderår. Beløpet vurderes ut i fra din inntekt som lærling, og foreldrene dine sin inntekt. Dersom du må bo borte for å gjennomføre lærlingtiden, har du krav på borteboerstipend på inntil 4068 kroner per måned. Søknadsfristen for stipend er 30.juni for påfølgende skoleår. Trykk på mellomoverskrift for å søke.

 

 

Lærling og elever på videregående opplæring uten ungdomsrett

Lærlinger og elever på voksenopplæring  innenfor videregående skole som ikke har ungdomsrett, kan få stipend og lån etter satsene for høyere utdanning. Det vil si ca 50 000 kroner hvert semester, dersom du går fulltid. Lærlinglønnen blir behandlet som vanlig inntekt. Dersom inntekten din er høyere enn beløpsgrensen, blir stipendet ditt redusert. Du må også ha godkjent lærekontrakt før du søker. Denne er det opplæringskontoret i ditt fylke som godkjenner. Trykk på mellomoverskrift for å søke.

 

Les mer:

Her søker du om stipend og lån

Her søker du videregående opplæring

Informasjon om videregående opplæring

Les utdanningsintervjuer med elever på videregående