Startbasen > Utdanning > Grunnskole for voksne

Grunnskole for voksne i Trondheim

For deg som trenger faglig på fyll.

Enhet for voksenopplæring (EVO) tilbyr grunnskoleopplæring for voksne, både med og uten innvandrerbakgrunn.

Dette er et tilbud til deg som trenger kunnskap og ferdigheter til å gjennomføre videregående opplæring, eller som har et behov for faglig påbygging. Undervisningen er på 28 timer i uka, og tilbyr følgende fag: naturfag, matematikk, norsk, engelsk og samfunnsfag. For å søke må du trykke på søknadsskjema i linkruten under artikkelen.

 

Les mer:

Her søker du på grunnskole for voksne

Evo sine nettsider

Alt om videregående opplæring

Her søker du videregående opplæring