Startbasen > Utdanning > Fagbrev

Fire veier til fagbrev

Slik skaffer du deg fagbrev.

 

Ordinær videregående skole

En fireårig utdannelse, der de to siste årene består av lærlingtid i en bedrift. De to første årene består av teorifag på videregående skole kombinert med yrkesfag og utplassering i bedrift.

 

Voksenlærling

Som voksen over 21 år kan du inngå lærekontrakt i en bedrift uten å ha gått videregående skole i det hele tatt. Som voksenlærling har du selv ansvaret for å finne deg en bedrift som vil ta i mot deg som lærling. Denne bedriften må være godkjent av fylkeskommunen som lærebedrift. Læretiden ute i bedrift er vanligvis fire år.

 

Praksiskandidat

Hvis du har lang arbeidserfaring innenfor et fagområde kan du ta fagbrev innenfor dette. Som hovedregel må du ha minst fem års praksis for å gå opp til fag- eller svenneprøve. Du må som hovedregel bestå en tverrfaglig teorieksamen i faget for å kunne gå opp til fagprøven.

 

Yrkesprøving

Yrkesprøving er en praktisk vurderingsmåte. Den egner seg for voksne som mangler papirer på kompetanse, for eksempel hvis du har arbeidserfaring fra andre land, men mangler dokumentasjon på det. Yrkesprøving bidrar til at du får papirer på det du kan, uavhengig av hvor i verden du har lært det.