Startbasen > Utdanning

Utdanning

Voksenopplæring i Trondheim

Tilrettelegging for deg som ønsker studiekompetanse eller fagbrev.

Økonomisk støtte til deg under opplæring

For lærlinger, studenter og elever under voksenopplæring.