Startbasen > Økonomi > Gjeldsordning

Gjeldsordning

– for deg med alvorlige gjeldsproblemer.

Er din økonomi kommet så langt at du ikke tror det er mulig å rette opp i situasjonen? Har du høy gjeld, lite eiendeler og lav inntekt? Da kan det være du har krav på en gjeldsordning.

Hva er en gjeldsordning?

En gjeldsordning er en avtale om å betale mest mulig ned på gjelden i en begrenset periode, som regel fem år. Deretter slettes restbeløpet på gjelden. Ordningen innebærer alle typer gjeld, og kan som regel bare oppnås en gang i livet.

Hvem kan søke?

En gjeldsordning er et tilbud for deg med varig betalingsudyktighet. Det betyr at problemene må være permanent, altså at det anses som umulig å betale ned gjelden i framtiden. I de fleste tilfeller stilles det krav om at vedkommende etter beste evne har forsøkt å løse problemene på egen hånd, for eksempel ved å kontakte kreditorene i forkant.

Hvordan søker du?

Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til namsmannen der du bor, eller det kan lastes ned på politiet sine hjemmesider. Det må legges ved en rekke vedlegg som for eksempel: inntektsopplysninger, dokumentasjon på boutgifter og oversikt over gjeld.

LES MER:

Her laster du ned søknad

Mer om gjeldsordningen 

En veileder for deg som tenker å søke