Startbasen > Økonomi > 4 selvhjelpstips for å få orden på økonomien

4 selvhjelpstips for å få orden på økonomien

Ta kontakt med kreditorene, sett opp et budsjett og søk om betalingsutsettelse. Her er fire tips som kan hjelpe deg i riktig retning.

 Mye gjeld og mange ubetalte regninger? Startbasen.no har her samlet en oversikt over hva du kan gjøre selv, for å få en løsning på problemene. Trykk på mellomoverskriftene for å laste ned skjema.

1. Skaff deg en oversikt over inntekter og utgifter

Fyll ut husleie, strømutgifter, mat, forsikring og låneutgifter i et budsjettskjema, slik at du for oversikt over dine utgifter. Å sette opp et budsjett kan hjelpe deg å få kontroll over regningene, og er en viktig inngangsport til å få bedre oversikt over økonomien , også hvis du ønsker mer hjelp.

2. Ta kontakt med dine kreditorer 

Få oversikt over hvor mye du skylder, og be om å få tilsendt en detaljert oversikt over gjelden. Da er det lettere for deg å danne deg et helhetlig bilde av det du skylder, før du eventuelt skal søke om betalingsutsettelse. Mener du selv at du kan søke om en gjeldsordning, er det ofte lurt å ta kontakt med kreditorene i forkant av et møte med namsmannen.

3. Søk om betalingsutsettelse

Du kan søke om betalingsutsettelse i opptil fire måneder for å få tid til å finne en løsning på nedbetalingen til kreditorene. Det er viktig at du får med korrekte opplysninger om familiesituasjon og at du begrunner søknaden ved å legge ved dokumentasjon på dine inntekter og utgifter.

4. Stans/reduksjon av trekk i inntekt

Hvis du har faste trekk av inntekt fra NAV innkreving eller Statens Innkrevingssentral som for eksempel bøter, NRK lisens eller årsavgift på bil kan du søke om å stoppe eller redusere det månedlige trekket. Dette er aktuelt dersom trekket går ut over beløpet til livsopphold, og må søkes om ved å fylle ut et skjema. Her må dokumentasjon av inntekter og utgifter legges ved. Skjema finner du ved å trykke på mellomoverskriften.

For enkle råd og hjelp til selvhjelp, kan du ringe økonomirådstelefonen i NAV: 80045353.

LES MER

Tips om hvordan man unngår betalingsproblemer

Oversikt over et normalt budsjett

Livsoppholdsatser i Trondheim