Startbasen > Helse > Rusproblemer?

Oversikt over behandlingstilbud for rusavhengige

– Når du innrømmer at du har et rusproblem, er du ofte et godt stykke på vei. Ofte er det pårørende som kontakter oss for hjelp, sier Willy Husås, daglig leder Furlund bo- og rehabiliteringssenter.

Det finnes mange hjelpetiltak både for deg som sliter med rusproblemer og pårørende. Startbasen.no har her samlet en oversikt over tilbudene i Trondheim. Tilbudene er alt i fra innleggelse på en institusjon til rådgivning, dagsenter og poliklinisk behandling. Noen av behandlingene krever henvendelse fra fastlege eller NAV. Andre krever bare at du, eller en av pårørende ringer. Trykk på mellomoverskriftene for å få utfyllende og oppdatert informasjon.

 

 Lade behandlingssenter, Blå Kors

Dette er et tverrfaglig spesialisert behandlingstiltak for mennesker med alle typer rusproblemer. De tilbyr blant annet:

*Langtidsbehandling med innleggelse i leiligheter for foreldre med rusrelaterte problemer.

*Ukentlige gruppemøter for barn og ungdom som har eller har hatt rusrelaterte problemer.

*Akutt og avrusningsavdeling med 18 enerom.

*Utrednings og skjermingsavdeling med sju plasser for kvinner og menn. Utredningsoppholdet varer i seks uker.

*Poliklinikk uten innleggelse. For pårørende og personer som sliter med rusproblemer, eller spilleavhengighet.

*Dagtilbud for personer med rusproblemer og pårørende. Tilbudet består av fysisk trening, middag og undervisning med temagruppe.

*Klinikkavdelingen tilbyr kortidsbehandling for kvinner og menn fra 23 år som har rusrelaterte problemer. Oppholdet varer mellom fire og tolv uker.

 

Klinikk for rus og avhengighetsmedisin 

Klinikk for rus og avhengighetsmedisin er et tilbud til voksne og ungdom med rusproblemer kombinert med psykiske problemer.

*Ungdomsavdelingen tilbyr døgnopphold for pasienter mellom 16 og 25 år med rus og evt. samtidig psykiske lidelser. Avdelingen har 17 sengeplasser.

*Voksenavdelingen tilbyr døgnopphold for pasienter fra 25 år og oppover med rus og eventuelt samtidig psykiske lidelser. Avdelingen har 17 sengeplasser.

*Poliklinikken (tilbud på dagtid) tilbyr behandling til personer med rusrelaterte lidelser.

 

Tyrili Høvringen 

Tyrili er et behandlingssted for voksne rusmiddelavhengige som tilbyr både kort og langtidsbehandling. Det legges blant annet stor vekt på at beboerne skal trene på å bo i egen leilighet mens de er i behandling. De siste månedene av behandlingen, veksler mange av beboerne på å bo i egen leilighet og på Høvringen.

 

Kvamsgrindskollektivet 

Kvamsgrindskollektivet har 22 døgnplasser for ungdom mellom 16-24 år med rusproblemer. Behandlingen kan vare i opptil 15 måneder. Behandlingen består blant annet av å ta tak i livssituasjonen til eleven: gruppeterapi, arbeid/skole, økonomi, familie/pårørende, nettverk og fritidsinteresser. De tilbyr også behandling av et poliklinisk team i forkant og i etterkant av innleggelsen.

 

PUT (psykiatrisk ungdomsteam) 

Psykiatrisk ungdomsteam hjelper ungdom/vokse mellom 15 og 30 år men psykiske vansker tilknyttet til rus. De tilbyr også rådgivning til pårørende, og holder faste møter med de involverte.

 

Furulund bo- og treningssenter 

Furulund er et bo og arbeidstreningstilbud for tungt belastede rusmisbrukere fra 18 år og oppover. Furulund har 32 plasser for kvinner og menn og tilbyr også ettervern i 6 måneder etter utflytting.

 

Hveita dagsenter 

Hveita dagsenter er et lavterskeltilbud for rusmiddelavhengige over 18 år. Brukere får mat, klær, dusj, veiledning og rådgivning. Senteret er åpent fra 0900-1500 på hverdager. Du trenger ingen henvisning for å oppsøke Hveita.

 

Samur 

Samur er et tilbud for ungdom med rusproblemer i alderen 16-23 år som har behov for bistand. Samur tilbyr nettverksmøter, og hver enkelt får en hovedkontakt som vedkommende kan ringe 24 timer i døgnet. Tiltaket har også en psykolog tilgjengelig. Grunnverdien i tiltaket er at det er ungdommen selv som er ekspert og sitter på løsningen i forhold til sine utfordringer.

 

TOR- tanker om rusvaner 

Dette er et individuelt samtaletilbud til deg som ønsker å snakke om ditt forhold til rusmidler, din livssituasjon og nettverk/familie. Det er ikke nødvendig at dine rusvaner defineres som avhengighet. Det viktige er at du ønsker å prate om det.