Startbasen > Helse > Psykiske problemer?

Psykiske problemer?

Hjelpetiltak for psykisk syke

Poliklinikk, døgnbehandling og veiledning. Se oversikt her.

Omtrent 50 prosent av befolkningen vil oppleve en form for psykisk lidelse i løpet av livet. De vanligste er angst og depresjon. Det finnes mange hjelpetiltak for deg som er psykisk syk. Startbasen.no har her samlet en oversikt:

Hvem kan du kontakte?

Fastlegen din. Fastlegen kan gi deg videre henvisning til psykolog eller psykiater. Fastlegen har også myndighet til å henvise deg til en akuttpost ved en psykiatrisk institusjon, dersom tilstanden din er alvorlig.

Legevakta i Trondheim: Ved en alvorlig psykisk krise utenom fastlegen sine åpningstider kan legevakta kontaktes. Legevakta i Trondheim har telefonnummer : 07352, og er åpen hele døgnet.

Ambulant akutt team: Ambulant akutteam gir tilbud om rask håndtering av akutte og alvorlige psykiske kriser for voksne over 18 år. De har åpent på hverdager fra 08-1530 og har følgende telefonnummer: 73865441

Her kan du bli henvist av fastlegen

Fastlegen din eller legevakt kan henvise deg til flere hjelpetiltak vedrørende psykiske plager. Institusjonene har alt i fra polikliniske tilbud med psykolog til døgnbehandling over lengere tid. Trykk på mellomoverskrift for oppdatert informasjon. Her følger en oversikt;

Tiller DPS

Tiller Distriktspsykiatriske senter behandler de vanligste psykiske lidelsene og har både polikliniske og døgnbaserte behandlingstilbud. Tiller DPS betjener deg som bor på Byåsen, Heimdal og i enkelte deler av Midtbyen av Trondheim, samt kommunene Klæbu og Melhus.

Østmarka

Østmarka er et psykiatrisk sykehus som yter øyeblikkelig hjelp til pasienter i hele Sør-Trøndelag fylke. I tillegg har avdelingen flere spesialposter og spesialpoliklinikker innen psykisk helsevern.

Nidaros DPS

Nidaros DPS er inndelt i tre seksjoner med en sengepost og en poliklinikk i hver etasje. Seksjonene har ulike fokusområder. Det er også en gruppepoliklinikk, et Ambulant Akutt Team, et lærings- og mestringssenter og en forskning- og utviklingsenhet.

Brøset

Avdelingen på Brøset er omfattende og tilbyr mange tjenester til psykisk helsevern, rettsvesen, fengsel, kriminalomsorg og rehabilitering til mennesker med psykiske lidelser eller utviklingshemming.

Andre telefonnummer for veiledning og råd

Det finnes mange telefonnummer hvor du kan få råd, veiledning og noen å snakke med. Mange av telefonnumrene er åpen både for pårørende og for deg som er psykisk syk. De fleste er drevet av humanitære eller frivillige organisasjoner, og du kan være anonym, dersom du ønsker det. Her følger en oversikt:

AURORA- støttetelefon for psykiske helseproblemer: 913 35 198

Landsforeningen for pårørende innen psykiatri: 232 91 968

Landsforeningen We Shall Overcome (for mennesker i psykiatrien og pårørende): 223 53 555

Kirkens SOS: 815 33 300

Mental Helses Hjelpetelefon: 116 123