Startbasen > Helse > Helsetilbud for studenter

Helsetilbud for studenter i Trondheim

Studier med støtte, helsesøster, psykolog og mestringskurs. Noen av tiltakene krever påmelding via internett. Andre krever henvendelse over mail eller telefon. Trykk på link for utfyllende og oppdatert informasjon.

Studier med støtte (SMS) 

Studier med støtte er et tilbud til deg som har en psykisk lidelse og trenger støtte, veiledning og tilrettelegging i studiehverdagen. Dette er et individuelt tilpasset tilbud som tar sikte på å gi deg nye muligheter til å gjennomføre studiene dine. Du som student planlegger sammen med SMS innholdet i tilbudet. Virkemidler kan være: støttesamtaler, gruppetilbud, praktisk tilrettelegging og oppfølging og gruppetilbud.

Samtale med psykolog

Du trenger ingen henvisning fra lege dersom du er student i Trondheim, og trenger noen å snakke med. Dette er et lavterskeltilbud for deg som har behov for å snakke med fagpersoner om utfordringer eller tunge tanker som gjør det vanskelig å fungere i hverdagen. Dersom det går ut over livskvaliteten, er det behov for å få hjelp. Sit tilbyr samtaler til rimelig pris. For å få tilbud må du kontakte tjenesten over telefon eller mail. Det kan være noe ventetid.

Depresjonsmestring

Kurset arrangeres av SiT og har som formål å forbedre depresjoner og forebygge nye depresjoner. Kurset holdes av en helsesøster og går to ganger i uka i totalt åtte uker.

Stressmestring

Målet med kurset er å få kunnskap om hvordan du kan håndtere stress og stressfylte situasjoner på en bedre måte. Du lærer blant annet noen avslapningsteknikker. Kurset varer i to dager og har 15 plasser.

Kurs for deg som er sjenert

Målet for kurset er at du skal bli tryggere i møte med ukjente gjennom kjennskap til ulike verktøy for kontaktskapende kommunikasjon. Du lærer blant annet å ta initiativ til en samtale og holde den gående. Kurset varer i tre dager.

Selvutviklingskurs

Selvmestringskurset hjelper deg til å takle livet slik det er akkurat nå, bli mer åpen og få en bredere selvinnsikt. Eksempler på aktuelle tema kan være: å sette grenser, ensomhet og forhold til familie og venner. Kurset varer over seks dager og har åtte plasser.

Samtale med helsesøster

Du finner en helsesøster på de fleste campus. Helsesøsteren har taushetsplikt, og tilbudet er gratis. Timebestilling er ikke nødvendig. Samtaleemner kan for eksempel være: stress, ensomhet, kosthold, fysisk aktivitet, rusmidler, søvn og seksuell helse.

Samtale med psykolog

Du trenger ingen henvisning fra lege dersom du er student i Trondheim, og trenger noen å snakke med. Dette er et lavterskeltilbud for deg som har behov for å snakke med fagpersoner om utfordringer eller tunge tanker som gjør det vanskelig å fungere i hverdagen. Dersom det går ut over livskvaliteten, er det behov for å få hjelp. Sit tilbyr samtaler til rimelig pris. For å få tilbud må du kontakte tjenesten over telefon eller mail. Det kan være noe ventetid.

 

Dette er SiT

*Sit står for studentskipnaden i Trondheim.

*Sit skal bidra til at studentene trives i Trondheim

*Sit har velferdstilbud, boliger, treningsstudio og andre tjenester som studentene har behov for.

*Det er velferdstinget som bestemmer hva pengene i SiT skal brukes til.

 

Les mer:

Oversikt over flere kurs

Søknad om refusjon til helseutgifter

Økonomisk støtte til tannlege 

Studentlege i Trondheim