Startbasen > Helse > Gratis selvhjelpskurs

Gratis selvhjelpskurs i sinnemestring

Stavne tilbyr gratis kurs i sinnemestring, kriminalitet som livsstil og til brukere av Anabole androgene steroider. Målet med kursene er at deltageren skal endre sitt tankesett mens han eller hun søker jobb.

Startbasen.no har samlet opp en oversikt over kursene som tilbys for alle innenfor Trondheim kommune. Alle kursene er gratis Trykk på mellomoverskriften for oppdatert informasjon.

 

Sinnemestring

Sinnemestring er et tilbud for menn og kvinner som utøver vold, hovedsakelig innen nær relasjon. Med vold menes fysisk, psykisk, materiell eller seksuell vold. Deltakeren må ha eget ønske om endring. Programmet går over ti uker og har en varighet på totalt 30 timer.

 

Kriminalitet som livsstil

Kriminalitet som livsstil er et forholdsvis nytt program, som både tilbys i fengselet og utenfor. Bakgrunnen for oppstart av kurset er at mennesker utvikler ulike tankesystem ut i fra hvilke miljøer vi vokser opp i. Disse tankemønstrene kan være vanskelig å oppdage selv. Kurset hjelper deg med å gjenkjenne disse mønstrene, og endre dem. Tilbudet er individuelt.

 

Anabole Androgene steroider

Dette er et tilbud til de som bruker AAS, og som videre har et mål om å slutte. De som tidligere har brukt AAS, og som fortsatt sliter med bivirkninger er også velkommen til å delta på kurset.

 

Vil du delta?

Ta kontakt med: Sven-Ove Kolstad: 95159086

Mail:sven-ove.kolstad@trondheim.kommune.no

Eller: Reidun Hobbesland: 93227631

Mail: reidun.hobbesland@trondheim.kommune