Startbasen > Helse > Alt om fastlegeordningen

Om fastlegeordningen i Norge

….Og frikort, og bytte av lege

 

De fleste som bor i Norge har krav på en fastlege. Målet med fastlegeordningen er at alle som ønsker det, skal få en fastlege å forholde seg til. Fastlegen har taushetsplikt om det du forteller etter fylte 16 år. Trykk på mellomoverskriftene for å få oppdatert og utfyllende informasjon om ordningene.

Hvordan bytte fastlege? 

Du kan bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår. Et fastlegebytte er gyldig fra den 1. I påfølgende måned, og forutsetter ledig plass på listen til den fastlegen du ønsker å bytte til. Et tips i forkant av bytte kan være å lese andres vurderinger av legen. Se link i linkruten vedsidenav denne artikkelen.

Frikort 

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt et visst beløp i egenandeler. Her inngår godkjente egenandeler ved behandling hos lege, psykolog, i poliklinikk, røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept. Du får tilsendt frikortet automatisk når du har betalt over 2105 kroner i egenandeler i 2014. Beløpet endres ofte hvert år.

 

Lurer du på mer?

Ring frikorttelefonen: 815 70 050

Ring fastlegetelefonen: 810 59 500

 

Les mer:

Andres erfaringer med fastleger i Trondheim:

Her bytter du fastlege: