Startbasen > Bolig > Kommunale utleieboliger

Trondheim kommunes kommunale utleieboliger

Trondheim kommune har mange utleieboliger fordelt over hele Trondheim. Startbasen.no gir deg her en oversikt over hvilke, og hvordan du kan søke.

Trykk på mellomoverskriftene for å få utfylt og oppdatert informasjon dersom dette er noe for deg.

Ungbo 

 Trondheim kommune har et boligtiltak for ungdom i Trondheim som heter Ungbo. Ungbo består både av informasjon, råd og veiledning i boligspørsmål generelt, og tilbud om bolig i kollektiv eller leiligheter. De fleste ungboboligene ligger i sentrumsnære områder i Trondheim. Du kan bo i en bolig knyttet til ungbo i maksimalt tre år. De fleste leilighetene er kollektiv, der du deler fellesområder som bad og kjøkken med andre beboere.

Hvem kan søke?

*Du må være mellom 17-23 år.

*Du må som hovedregel være folkeregistrert i Trondheim de siste seks månedene.

Kommunal utleiebolig 

 Trondheim kommune har ulike kommunale utleieboliger. Utleieboligene er for de som har vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet av økonomiske grunner, helsemessige eller sosiale forhold. De leies ut til personer som er uten egnet bolig, og som ikke har mulighet til å skaffe bolig på egen hånd.

Hvem kan søke om kommunal utleiebolig?

*Du må være over 18 år, og ha folkeregistrert botid i Trondheim de to siste årene.

*Du må ha lovlig opphold i Norge.

*For å få utleiebolig har kommunen en inntektsgrense til søker. Les mer om inntektsgrensene her.

LES MER:

Søknadsskjema til ungbo

Søknadsskjema til utleiebolig

Informasjon og kontaktinformasjon til deg som bor i kommunal utleiebolig

Retningslinjer for deg som bor i kommunal utleiebolig