Startbasen > Bolig > Botiltak rus

Botilbud i forbindelse med rusmisbruk

Les oversikten over botilbudene over hele Trondheim.

Trondheim kommune tilbyr ulike boliger for mennesker med rusproblemer. For å søke om plass må du fylle inn søknad hos ditt lokale helse og velferdskontor. Startbasen.no har samlet en oversikt over boligene innenfor Trondheim kommune. Trykk på mellomoverskriften for å få oppdatert og utfyllende informasjon.

Jakobsliveien bofellesskap 

Jakobsliveien bofellesskap er et botilbud til menn med omfattende og vedvarende rusmisbruk i kombinasjon med psykiske lidelser. Det er ansatte tilstede på dag – og kveldstid hele uka.

Valøya bo- og tjenestested 

Valøya er et botilbud til kvinner og menn med rusproblemer. Huset har 30 leiligheter med eget kjøkken og bad. Det er personale til stede både dag og kveld fra mandag til torsdag. I helgene er det ambulerende bemanning på ettermiddag og kveld.

Småhus 

Småhus er et botilbud til mennesker med rusproblemer. Småhus tilbyr individuelle boenheter. Personalet er tilgjengelig på dagtid mandag til fredag. På kveldstid og i helgene kan vekter på Valøya kontaktes.

Bakklandet bo- og tjenestetilbud

Bakklandet bo- og tjenestetilbud har ni hybler, og er et rusfritt og midlertidig botilbud for ungdom mellom 18 og 30 år. Målet med oppholdet er blant annet at ungdommene skal bli rusfrie, og begynne på skole eller jobb. Ansatte er til stede på dag og kveldstid mandag til fredag. I helgene om ettermiddagen/kvelden er plassen bemannet av et ambulerende helgeteam.

Kvinnetiltaket Gamle Oslovei 

Gamle Oslovei er et kommunalt botilbud for kvinner med rusproblemer. Det er plass til sju kvinner på tiltaket. Et ambulerende kvinneteam er tilgjengelig på dagtid og en kveld i uka. Et helgeteam er tilgjengelig i helgene.

Heidrunsenteret 

Heidrunsenteret er et lavterskeltilbud for hjemløse kvinner over 18 år med rusproblemer. Senteret har seks sengeplasser ved kriseavdelingen, og kvinnene kan selv oppsøke senteret og be om kriseplass. I tillegg er det sju hybler tilgjengelige. Senteret er bemannet hele døgnet.

Kvinnetiltaket, Gamle Oslovei 133 

Tiltaket er et botilbud for voksne kvinner med rusproblemer. Huset består av fem leiligheter, og en personalbase. Det er bemannet på dagtid og en kveld i uka. Et team er også her tilgjengelig i helgene.

Osloveien 155, Stavne gård

Osloveien 155 er et rusfritt botiltak med oppfølging for mennesker som ønsker støtte på veien fra rus og kriminalitet til rusfrihet og lovlydighet. Tilbudet er primært rettet mot kvinner og menn mellom 25 og 40 år som kommer fra soning og er motiverte for et liv uten rus og kriminalitet, og som har et opplegg for arbeid eller skole. Søknaden til en plass kan hentes på kommunens forvaltningskontor.

 Les mer:

Les mer om botiltak rus her

Finn ditt helse og velferdskontor