Startbasen > Bolig

Bolig

Botiltak psykisk helse

Åtte boliger fordelt over hele Trondheim.

Botiltak rus

Åtte boliger for menn, kvinner og ungdom

Kommunale utleieboliger

For deg som ikke har mulighet til å skaffe bolig på egenhånd.

Studentboliger

For par, enslige og foreldre med barn som studerer i Trondheim.

Økonomiske støtteordninger

For deg som sliter med å betale utgiftene til bolig, og til deg som ønsker lån.

Olav fikk startlån

54-åringen har kjøpt sin første bolig.

Fem tips for deg som skal leie bolig

Les Forbrukerrådets tips.

Fem tips for deg som skal kjøpe bolig

Vis at du har evne, vilje og sikkerhet.