Startbasen > Arbeid > Ungdom uten arbeid og skole

Ungdom uten arbeid og skole

Oppfølging av ungdom som har falt utenfor. Hjelpetiltak for å gå på skole eller komme ut i jobb.

NAV kan bistå ungdom som står utenfor skole og arbeidsplass. Det oppfordres til at pårørende eller ungdommen selv tar kontakt med sitt lokale NAV kontor fortest mulig for å unngå langvarig passivitet. Hvis det er ubehagelig å ta kontakt, kan det være lurt å ta med seg en du har tillit til for å forklare hva du trenger hjelp med. NAV har en rekke tiltak for ungdom, her følger en oversikt:

Ungdomsgarantien

For deg under 20 år: Er du mellom 16 og 19 år, og står uten skoleplass og jobb skal NAV sikre deg et arbeidsrettede tiltak. Det betyr at du får oppfølging og veiledning for å komme deg ut i arbeid.

For deg mellom 20-24 år: Er du i denne aldersgruppen har du rett til å få bistand fra NAV for å komme ut i arbeid. Når du oppsøker NAV-kontoret skal dere sammen sette opp en aktivitetsplan for hvordan dette skal gjøres.

Ung i jobb

Ung i jobb er et av tiltakene NAV kan sette deg på. Dette er et tilbud til ungdom i alderen 18-25 år som står utenfor arbeidsmarkedet og skole. Prosjektet gir mulighet for opplæring og arbeidspraksis i Rosenborg Ballklubb. Det er saksbehandleren din på NAV som avgjør om dette er et tilbud som passer deg.

Rett til videregående opplæring

Hvis du er under 25 år, har du rett til videregående opplæring. Ta kontakt med ditt lokale NAV kontor for mer informasjon.