Startbasen > Arbeid > Slik skriver du en god CV

Slik skriver du en god CV

– CV´n er ditt viktigste verktøy for å få innpass hos potensielle arbeidsgivere, sier Frank Ole Johansen som jobber som kursleder for Euroskolen i Trondheim.

Han hjelper daglig arbeidsledige til å skrive jobbsøknad og CV igjennom jobbklubb. Her er hans råd for hvordan en CV bør se ut, og hva den bør inneholde.

Personalia

Øverst på CVn bør informasjon om deg selv stå: Navnet ditt, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-post.

Nøkkelkvalifikasjoner

Deretter kan du fortelle kort i et par setninger hva du er spesielt flink til under overskriftene kjernekompetanse og nøkkelkvalifikasjoner.

Denne delen tilpasses helt ut i fra hvilken type stilling du søker på. Skriv egenskapene og kvalifikasjonene du har som egner seg til
denne stillingen, utdyper Johansen. Hvis du søker på en jobb i en butikk kan det for eksempel være aktuelt å skrive at du er utadvendt og serviceinnstilt.

Frank Ole Johansen

Frank Ole Johansen

Arbeidserfaring

Det holder å oppgi årstall og måned for når du startet, og når du avsluttet et arbeidsforhold. Start med den siste jobben først. Skriv stillingens navn, og deretter navn på firmaet.

Du bør også skrive noe om arbeidsoppgaver, hvilket ansvar du hadde, og noen utvikling i karrieren, resultater du oppnådde, spesielle prosjekter eller arbeidsoppgaver, legger Johansen til. Å si noe spesifikt om hva du lærte i denne jobben, kan også være aktuelt.

Utdannelse

Skriv hvilket tidsrom du tok utdannelse, hvilken studieretning du gikk, og hvilket lærersted du studerte på.

-Har du hatt praksisperiode under utdannelsen, kan du sette dette under arbeidserfaring. Start med den siste utdannelsen du gjennomførte først, sier Johansen.

Kurs

Det kan være aktuelt å ta med deltagelse på kurs. Da bør disse nevnes under overskriften kurs, med informasjon om kursarrangør, og hvilket tidsrom dette varte i.

– Mange har deltatt på masse kurs. Plukk ut relevante kurs som sier noe om deg som person og som bygger opp under personligheten din. Dette kan for eksempel være trenerkurs , eller kurs i forbindelse med styreverv, sier Johansen.

Sertifikat

Her nevner du alle dine førerkortklasser.

– Dette er et helt enkelt punkt i Cvn og trenger ingen mer forklaring annet enn hvilken førerkortklasser du har, legger Johansen til.

Interesser

Dette er et punkt som i de fleste tilfeller ikke har noen relevans, men det er med på å gi et totalbilde av en person, og noen arbeidsgivere liker å se hva du er opptatt av.

– I noen tilfeller vil også dine interesser ha direkte relevans i forhold til den jobben du søker. Da må du i hvert fall ha med dette punktet, understreker Johansen. I dag er det også flere og flere arbeidsgivere som bare etterspør Cv uten søknad når de skal ansette noen nye.

– Spiller du håndball for en divisjon eller deltar aktivt i en annen idrett, sier dette noe om deg som person, og bør nevnes under her, sier Johansen.

Språkkunnskap

Her bør du nevne hvilke språk du behersker, og i hvilken grad du behersker de både muntlig og skriftlig.

Referanser

Referanser er ekstremt viktig når du skal søke en ny jobb. Det er viktig å informere referansene i forkant før innsending av søknad.

-Referanser kan være helt avgjørende for om du får jobben eller ikke. Sett opp minst to referanser som du vet vil si noe positivt om deg. Desto flere referanser du har, desto bedre. Du viser at du ikke har noe å skjule.

Bilde i CV

Bruk gjerne bilde i CV- det gir et mer personlig preg. Men det kommer an på hvilken jobb du søker.

– Skal du søke en professorstilling eller kontorjobb, er kanskje ikke bilde så veldig relevant. Går du rundt i byen med åpne søknader, er det derimot en fordel med bilde. Da husker de deg lettere når de går igjennom søknadene senere.

Har du hull i CVn?

Hvis du har vært innlagt på institusjon, har vært innsatt eller hjemmeværende av ulike årsaker over en lengre periode har Johansen følgende tips:

– Ikke skriv dette i søknaden eller i CVn. Da havner den i søpla hos arbeidsgiver. Blir du innkalt til intervju kan du utdype dette nærmere, men du må forberede deg godt på dette i forkant. Si at dette er noe du har lagt bak deg og at du ønsker å starte på nytt, for eksempel. Arbeidsgivere setter stor pris på ærlighet og redelighet, og mange er villige til å gi folk en ny sjanse når de får møte deg personlig.